Polityka Prywatności witryny www.salesforcehackathon.pl

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (dalej „Użytkownicy”) w związku z korzystaniem z serwisu www.salesforcehackathon.pl (dalej: „Serwis”).

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Coffee & Force z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0001022312  (dalej: „Administrator”).

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna

2.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, które są zbierane podczas rejestracji na hackathon:

– Imię i nazwisko,

– Adres e-mail,

– Numer telefonu.

2.2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– Rejestracji i uczestnictwa w hackathonie,

– Komunikacji z uczestnikami,

– Realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa.

2.3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Pliki Cookies

3.1. Serwis wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, strona rozpoznaje rodzaj urządzenia z którego użytkownik się łączy.

3.2. Informacje zbierane za pomocą plików typu cookies ułatwiają korzystanie z naszych stron internetowych i umożliwiają poprawne wyświetlanie stron, dostosowane do preferencji Użytkownika.

3.3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała ona pliki cookies lub informowała o ich umieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do otrzymania takich danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być także przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Prawa użytkowników

5.1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Bezpieczeństwo danych

6.1 Administrator zapewnia techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające przetwarzane dane osobowe odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy zniszczeniem.

6.2 Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronie Serwisu.

8. Kontakt

Wszelkie pytania i prośby związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora należy kierować na adres e-mail: kontakt@salesforcehackathon.pl

9. Zgoda

Korzystając z Serwisu, użytkownik akceptuje zasady opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO dla witryny www.salesforcehackathon.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Coffee & Force z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0001022312.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Rejestracji i uczestnictwa w hackathonie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • Komunikacji z uczestnikami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • Realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie.

4. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w hackathonie.

8. Informacja o profilowaniu

Administrator nie prowadzi profilowania, jak również nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.